Turbiditeit meten via lichtverstrooiing

IntelSensWijzer

Turbiditeit meten via lichtverstrooiing

Bij dit meetprincipe wordt er licht uitgezonden, dat verstrooid wordt door de aanwezige zwevende stof. Het verstrooide licht wordt vervolgens gemeten via een lichtdetector. Deze lichtdetector staat opgesteld onder een hoek van 90° of 135°, bij respectievelijk een lage en hoge turbiditeit. De intensiteit van het gegeneerde verstrooide licht is lineair afhankelijk van de turbiditeit van de vloeistof en wordt uitgedrukt in NTU/FNU of in mg/L. Om het effect van omgevingslicht te elimineren, maakt men soms gebruik van vier detectoren en twee lichtbronnen.

Een online meting van turbiditeit wordt gebruikt bij fysico-chemische zuiveringscontroleslibcontrolenazuiveringscontrole en slibverwerkingscontrole

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial