KO water verslagen: Co-creatieworkshop met slachterijsector

Co-creatieworkshop met slachterijsector

16 mei 2019

Op donderdag 16 mei werd wederom een co-creatieworkshop georganiseerd dat kadert binnen het KO-Water project en plaats vond aan de UGent. Dit maal stond de co-creatieworkshop in het teken van de slachthuisector waarvoor watercircle.be de handen in elkaar sloegen met de federatie Fevia, United Experts, Ecolab (leverancier van chemicaliën en zepen). Zoals altijd doelt een co-creatieworkshop naar oplossingen, op specifieke vragen van de deelnemers, die verkregen worden door middel van dialoog. In deze discussie werden verschillende thema’s besproken. Voorafgaande aan deze co-creatieworkshop vond er ook een bezoek plaats aan slachthuis Adriaens. Het verslag van dit bezoek leest u overigens hier.

Hieronder een samenvatting van de besproken thema’s.

Chlorides als lozingsparameter

Een courant probleem bij hergebruik van effluentwater is de concentratie aan chlorides die toeneemt in het water. Deze ionen, voornamelijk afkomstig van ontharders en door toevoeging van FeCl3, zijn prominent aanwezig en worden nog extra verhoogt in concentratie door onder andere verdamping. Wanneer afvalwater wordt gefiltreerd d.m.v. membraansystemen komt er naast proceswater ook een tweede stroom vrij, namelijk een stroom met geconcentreerde vuilvracht. Hoewel de technische mogelijkheden voor het behandelen van deze concentraatstromen beschikbaar zijn, zijn deze oplossingen op dit moment al te vaak niet economisch rendabel. Anderzijds is het lozen van deze concentraatstroom ook niet overal vanzelfsprekend. Zo stelt de VMM, via de omgevingsvergunning, als maar strengere normen, voornamelijk voor het lozen van water in kleine waterlopen. Indien u op een minder kwetsbare waterstroom zit, kunt u wel nog versoepelde lozingsnormen aanvragen, maar dit biedt voor lang niet alle bedrijven een oplossing. Deze concentraatstromen kunnen daarnaast ook afgevoerd worden met containers en extern verwerkt worden. Uiteraard is ook deze optie niet altijd economisch rendabel. Problematisch is wel dat de groei van de bedrijven in deze sector sterk afhankelijk zijn geworden van de vergunningen. Met andere woorden, de graad van waterhergebruik wordt geremd, terwijl de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verder blijft dalen.

Een oplossing die wordt voorgesteld is het lozen op riool. Hier speelt opnieuw het economische aspect een rol.

Handig is dat een aantal van de aanwezige bedrijven al volop bezig zijn met het uitwerken van de waterbalans. Deze kan helpen om de overheid te overtuigen mee te gaan in het versoepelen van de lozingsnormen.

Om de zoutvracht in het effluent te beperken kunnen een aantal technieken worden toegepast. Zo kan de ontharder geoptimaliseerd worden of kan met nanofiltratie het proceswater onthard worden. Voor een uitgebreide uitleg van deze alternatieven kunt u terecht op onze infosessie zoutreductie bij proceswaterbehandeling.

Ijzertrichloride

Om minder FeCl3  aan de waterzuivering toe te moeten voegen werd kalkmelk als alternatief voorgesteld. De moeilijkheid hier is dat de kalkmelk vocht opneemt en in het slib terechtkomt. Waardoor er meer water afgevoerd moet worden en dit is uiteraard zeer duur en weinig zinvol.

In een besproken geval bestond de biologische waterzuivering uit drie tanks, namelijk nitrificatie, biologie en nabezinking. De biologie wordt continu belucht en een deel van het slib wordt gerecirculeerd. Een mogelijkheid zou zijn om te kijken of het fosfor uit dit slib kan worden gehaald zodat er minder ijzertrichloride nodig is om de fosfor te laten neerslaan.

Andere besparingen

Eén van de aanwezige bedrijven had door middel van debietmeters een veel betere controle over de waterhuishouding. Zo werd maar liefst 14% water bespaard! Ze gaven het advies mee aan de andere bedrijven om deze oefening regelmatig opnieuw te maken, want verandering is nooit veraf.

Het gebruik van compacte waterzuiveringssystemen is niet zozeer efficiënter, maar zorgt er voor dat er 10% tot 15% minder water verdampt in de zomer. Deze indikking van het afvalwater is allesbehalve gunstig voor lozing.

De vraag naar nieuwe technieken die mogelijks kunnen doorbreken, was duidelijk aanwezig in de groep. Daarvoor verwijzen wij graag door naar de website van het IMPROVED-project, een interreg project in samenwerking met de universiteit Gent en verschillende grote bedrijven.

Bezoek en presentatie

Na de interessante discussie was het tijd voor een bezoek aan het labo milieutechnieken aan de UGent campus Schoonmeersen. Prof. Leen De Gelder lichtte ons kort haar werk toe en de externe dienstverlening die zij bieden.

Na het bezoek gaf Lies Bamelis (United Experts) een presentatie over de wettelijke aspecten van (afval)water in een bedrijf en de overheidssteunkanalen die worden toegekend aan de procesindustrieDe presentatie kunt u bekomen door te mailen naar info@watercircle.be.

Sfeerbeelden

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial