Documenten uit het KO-Waterproject

Documenten

In het KO-Waterproject willen wij ook dat alle kennis beschikbaar blijft. Op deze pagina kan u alle documenten en webinars terugvinden die in het KO-Waterproject zijn geschreven en opgenomen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan u altijd mailen naar info@watercircle.be

 

Dit waterhandboek is opgesteld met als doel kennisborging en komt voort uit frequent voorkomende uitdagingen, veel gestelde vragen en innovatie & onderzoek in de sector. We starten door eerst alle waterbronnen op te lijsten die in de procesindustrie gebruikt kunnen worden als proceswater. Vervolgens beschrijven we de verschillende soorten kwaliteiten die in de procesindustrie gebruikt worden om daarna de meest gebruikte technieken op te lijsten om van deze waterbronnen naar deze proceswaterkwaliteiten te gaan. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende subsidies die er bestaan. Met dit waterhandboek leveren wij u een document aan die u kennis verschaft om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en tot slot een technologieleverancier of consultant onder de arm te nemen.

Fiches

Voor het bereiden van proceswater uit leidingwater worden technieken, zoals waterontharders, en chemicaliën gebruikt die de zoutlast en conductiviteit van het afvalwater de hoogte instuurt. Ondanks het frequente en eenvoudige gebruik ervan zijn er alternatieve technieken die het zoutverbruik kunnen reduceren. Hieronder kan u een korte samenvatting terugvinden van de infosessie, georganiseerd in 2019, alsook enkele tips die u kunnen ondersteunen in de omschakeling.

Oppervlaktewater is een verzamelnaam voor water afkomstig uit (niet)-bevaarbare stromen die open zijn aan de lucht. Voorbeelden zijn kanaalwater of water uit meren, beken en kreken. Hier maken wij abstractie van zeewater dat een veel hogere conductiviteit bevat. Om dit zoetwater te gebruiken in uw productieproces dient u niet alleen rekening te houden met de kwaliteit die u nodig heeft, maar ook met de wetgeving.

In deze tijden van droogte en klimaatsveranderingen is slim omgaan met water een must. Niet alleen waterbesparing is belangrijk, ook waterhergebruik dient in acht genomen te worden. Of waterhergebruik iets voor u is, hangt af van heel wat factoren, zoals debiet, beschikbaarheid van andere bronnen, afstand tussen waterzuivering en productie, waterkwaliteit nodig in productie,…

Waterbesparing is niet enkel kijken naar inkomende en uitgaande bronnen, ook het kortsluiten van kringen is een vorm van waterbesparing. In plaats van dat elke druppel water maar éénmalig te gebruiken, kan er geopteerd worden om het verschillende keren in te zetten. Een voorbeeld is naspoelwater van een CIP tank dat ingezet wordt als spoelwater in de eerste stap om het grootste vuil weg te spoelen, omdat dit vaak niet aan drinkwaterkwaliteit moet voldoen. Dit is echter iets dat goed gemonitord dient te worden. Daarnaast kan er ook water bespaard worden door te spoelen op basis van concentraties i.p.v. tijdsgebonden.

Hier kan u een korte samenvatting van de wetgeving rond hemelwatergebruik terugvinden, alsook enkele voorgestelde technologieën om hemelwater in uw bedrijf te incorporeren. Wij raden u aan steeds een technologieleverancier of consultant te raadplegen.

Van 2016 tot 2018 liep het project IntelSens dat advies verleende aan bedrijven omtrent de procesintegratie en het intelligent gebruik van online metingen in de waterzuivering. De focus lag vooral op het verlagen van de operationele kost, met betrekking tot het energie- en chemicaliën verbruik van de waterzuiveringsinstallatie. Want een geautomatiseerde zuivering werkt stabieler, waardoor ze minder opvolging vereist en de kans op normoverschrijding daalt.

De regelgeving inzake de kwaliteit van water gebruikt in de levensmiddelensector concentreert zich in drie documenten die u hier kan raadplegen.

Deze lijst heeft als doel bedrijven aan te zetten tot een efficiënter watergebruik en -verbruik. Dit in eerste instantie door ze tijdens het invullen bewust te maken van de alternatieve waterbronnen, het gebruik ervan binnen de processen alsook de toekomstige water noden van het bedrijf. In tweede instantie worden deze vragenlijsten confidentieel geanalyseerd en potentiële sectorale tendensen onderzocht.

Legionella ontwikkelt zich snel bij temperaturen tussen 25°C en 55°C. Naast sanitair water en klimaatregelingssystemen is het ook bij koeltorens van belang om de Legionella ontwikkeling te beheersen. In deze korte samenvatting wordt de belangrijkste wetgeving omtrent Legionella analyse in koeltorens weergegeven, gevolgd door Legionella wetgeving bij koeltorens, wetgeving rond het gesloten circuit voor het vermarkten van biociden en de Codex Welzijn op het Werk (arbeidsveiligheid) weergegeven. Dit document is opgesteld in samenwerking met het adviesbureau Wateris en is onderdeel van de online webinar ‘Waterbesparing bij stoomketels en koeltorens’.

Leidraden

In kader van het KO-Waterproject en Smart WaterUse project hebben wij gemerkt dat het bij veel bedrijven geen wateraudit/waterscan/waterbalans hebben. Is dit omdat de kennis ontbreekt? Of omdat ze denken dat het veel kost? Of omdat water niet voldoende hoog op de agenda staat? Om deze bewustmaking te verhogen hebben wij een korte leidraad opgesteld voor bedrijven over hoe ze een eigen eerste wateraudit kunnen uitvoeren. Op deze manier hopen we nog meer bedrijven aan te zetten hun waterbalans onder de loep te laten nemen en uiteindelijk een watertechnologieleverancier of consultant onder de arm te nemen en de stap naar een efficiënter water management te zetten.

Voor kleine waterverbruikers is waterhergebruik vaak een dure zaak met een hoge ROI. Maar ook hier is het verlies van water, het detecteren van lekken en het duurzaam omspringen met water een must. Niet alleen in het licht van de klimaatveranderingen en het droogte afschakelplan, maar ook voor uw portemonnee en de afhankelijkheid van waterbronnen kan dit een wezenlijk verschil opleveren. Er wordt minder water gebruikt en er wordt minder water geloosd.

Webinars

In een 45 minuten durende presentatie gaan we in op de kosten/opbrengsten die kan verwachten bij het overschakelen van de ene naar de andere waterbron. Hierin wordt ook iets dieper ingegaan op de kosten bij waterhergebruik.​

Op woensdag 1 juli organiseerde watercircle.be samen met acht van haar leden een webinar over de mogelijkheden die bestaan om droogte aan te pakken in uw bedrijf. Dit zowel voor kleine waterverbruikers, als voor grote waterverbruikers.

Op vrijdag 11 september organiseerde watercircle.be samen met drie van haar leden een webinar over de waterbesparingsmogelijkheden bij stoomketels en koeltorens. Ook Legionellabeheer kwam aan bod.

Op woensdag 10 februari organiseerde watercircle.be haar KO-Water slotevent. Hebt u dit gemist? Of wil u dit graag herbekijken? Dat kan u hier.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial