Projecten: Over KO-Water

Projecten

KO-Water

Afgerond

KO-Water staat voor Kosten-efficiënt Opwaarderen van Waterbronnen in de procesindustrie. Het is het VIS-project dat liep van 1 oktober 2018 – 31 december 2020 met steun van VLAIO. Onze folder vindt u hier.

Achtergrond

Water is voor veel bedrijven in de procesindustrie een hoogstnoodzakelijke grondstof, maar het opvolgen en optimaliseren ervan behoort meestal niet tot de kernactiviteiten. Gezien de veranderende klimatologische omstandigheden zal water echter een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het productieproces.

Vandaag de dag zijn er reeds heel wat (drink)waterbesparende technieken op de markt. Jammer genoeg zijn veel van deze technologieën onvoldoende gekend bij een groot deel van de bedrijven. Deze bedrijven zijn er zich dikwijls niet van bewust dat verschillende technieken, zoals membraantechnologie, efficiënter en goedkoper geworden zijn en een eenvoudige opvolging toelaten waardoor ze nu veel ruimer inzetbaar zijn.

Doelstellingen van het project?

De doelstelling van het project is om bedrijven in de procesindustrie te ondersteunen bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken. Daartoe zal de sector duidelijk geïnformeerd worden over de recente evoluties van deze technologieën. Specifiek zal de focus gelegd worden op de implementatie van membraantechnologie om alternatieve waterbronnen, zoals het effluent van de eigen waterzuivering en van andere processtromen, te kunnen inzetten in het productieproces. Naast het tot proceswater opwaarderen van deze stromen zal de aandacht gaan naar het opwaarderen van grond- en regenwatervoorraden.

Daarbij werden twee KPI’s opgelegd:

  1. Minstens 75 bedrijven zullen binnen de projectduur een technologische implementatie realiseren met als gevolg efficiëntere waterbereiding.
  2. Minsten 25 bedrijven zetten binnen de projectduur de stap naar recycling van proceswater of hergebruik
Wat kan KO-Water voor uw bedrijf betekenen?

De focus ligt op het informeren van bedrijven over technieken, wetgeving en casestudies omtrent proceswaterbehandeling en -gebruik. Zo werden reeds in de eerste helft van 2019 een reeks infosessies georganiseerd over het gebruik van oppervlaktewater als proceswater, regenwatergebruik en zoutreductie bij het behandelen van proceswater. Hierin kwamen de wetgever, consultants, technologieleveranciers en eindgebruikers aan het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. waterhergebruik, gebruik van oppervlaktewater, optimalisatie van CIP operaties, het gebruik van water in koeltorens en stoomketels…

Naast de algemene infosessie wordt ook actief ingezet op co‑creatieworkshops met sector gerelateerde bedrijven. Hierbij wordt met een beperkte groep van bedrijven dieper ingegaan op hun specifieke waterproblematiek met ondersteuning van een externe specialist, een leverancier van chemicaliën en de federatie in kwestie. Met deze informatie kunnen de bedrijven verder aan de slag. Zo werd bijvoorbeeld, in navolging van een co‑creatieworkshops, een samenwerking met VLAKWA opgestart voor het open call project ‘proeftuin droogte’.

In kader van het project en op basis van de interesses van de deelnemende eindgebruikers worden er eveneens demonstraties georganiseerd. Bijvoorbeeld bij slachthuis Adriaens (Zottegem), een bedrijf met een waterhergebruiksysteem in de food sector.

Naast het aanbrengen van informatie, kunnen eindgebruikers via het KO-Waterproject, met specifieke en uiteenlopende vragen, in contact gebracht worden met onze leden. Een succesvol voorbeeld hiervan is de NMBS. Via het project werden zij in contact gebracht met een expert om zo de laatste cruciale adviezen in te winnen voor de verdere bouw van hun nieuwe treinwasinstallaties in Kortrijk.

Naast actief naar de bedrijven toegaan, infosessies organiseren en bedrijven in contact brengen met de juiste persoon, zorgt KO-Water ook voor kennisborging. Zo organiseerde we reeds een webinar over de kosten die komen kijken bij het gebruik van de verschillende waterbronnen en wat het kost om van de ene naar de andere waterbron over te schakelen. Deze kan je ook herbekijken hier. Daarnaast hebben we ook in samenwerking met de leden van watercircle.be een guideline opgesteld om een eigen wateraudit uit te voeren. Dit stelt u in staat om niet alleen water, maar ook energie en chemicaliën te besparen. Meer info, kan u hier terugvinden.

Mocht u interesse hebben in deelname aan één van onze activiteiten, heeft u vragen omtrent een bepaald topic, zou u graag een topic behandeld zien in een infosessie of heeft u specifieke vragen over uw waterhuishouding? Neem dan zeker contact op met onze projectmedewerker!

Wat is er gerealiseerd?

Gedurende twee jaar en drie maand organiseerde het KO-Waterteam verschillende infosessies, webinars, demonstratie-activiteiten en co-creatieworkshops. Ondanks de coronacrisis en de verschillende lockdowns bereikte we hierbij toch nog 233 unieke bedrijven (goed voor 640 deelnames).  Van al deze bedrijven hadden we 72 persoonlijke gesprekken, waarvan we 26 bedrijven met een technologieleverancier konden koppelen, informatie konden geven zodat ze er zelf intern mee aan de slag konden.

De bovengestelde KPI’s werden dan ook ruim bereikt, met elk een overschrijding van 15 bedrijven.

Volgende sectoren werden allemaal bereikt binnen het KO-Waterproject

Figuur: Sectoren bereikt met het KO-Waterproject, met links alle sectoren en rechts de voedingssector opgesplits.

 

Publicaties, zoals het waterhandboek, verkorte informatie fiches en webinars, kan u terugvinden onder het tabblad documenten.

Vragen? Neem contact op!

Voor meer info, neem contact op:

Ontdek al onze projecten

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial