KO water verslagen: Demonstratie bij slachthuis Adriaens

Demonstratie bij slachthuis Adriaens

5 maart 2019

Op dinsdag 5 maart 2019 waren we te gast bij slachthuis Adriaens te Zottegem. Samen met 12 geïnteresseerde bedrijven werden we hartelijk ontvangen door Adriaens, vertegenwoordigd door Luc Deconinck. Hij is verantwoordelijk voor techniek, veiligheid en milieu binnen het bedrijf. Luc opende deze demonstratiesessie door de unieke geschiedenis, evolutie en toekomst van het waterhuishouden bij Adriaens grondig toe te lichten.

Zo was in 2011 de hele site afgebrand. Hoewel dit een ramp was voor het slachthuis, had dit ook een positief effect op het bedrijf. De volledige heropstart bood de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken. Daarmee werd de oorspronkelijke fysicochemie vervangen door een volledig nieuwe waterzuivering met biologische zuivering en slibverwerking. In 2015 werd dit verder uitgebreid met een zandfilterultrafiltratie (UF) en reversed-osmosis (RO) installatie om het afvalwater op te werken naar proceswater met drinkwaterkwaliteit. Door deze upgrade kon Adriaens zich wapenen tegen uitdagingen zoals het stijgende slachtvolume, de stijgende kost van stadswater en een afname in de vergunde hoeveelheid van grondwater gebruik. In totaal kan ongeveer 70% van het beschikbare effluent hergebruikt worden in de productie. De overige 30% wordt geloosd naar de riool en is voornamelijk het concentraat van RO-installatie. Naast hergebruik wordt er ook  ingezet op het opvangen en opwaarderen van regenwater. Dit water gaat eveneens over de zandfilter, UF en RO installatie om vervolgens in het productieproces mee in te zetten.

De grensverleggend inspanningen van Adriaens om zoveel mogelijk water te besparen zijn niet onopgemerkt gebleven. Enerzijds is hun omgevingsvergunning verlengd met 30 jaar voor het oppompen van grondwater. Dit is een bijzondere prestaties, gezien het bedrijf zich in Oost-Vlaanderen bevindt en water uit de Sokkel oppompt. Anderzijds is ook het FAVV een noodzakelijke, maar voorzichte partner in het hergebruikverhaal. Zij verwelkomen dit soort inspanningen, mits de primaire voedselveiligheid gegarandeerd wordt. Tot op vandaag wordt het geproduceerd drinkwater zonder problemen gebruikt in de productie.

Dit verhaal zou onmogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning van de technologie leveranciers Aaqua en Veolia. Beide technologie leveranciers werden eveneens vertegenwoordigd, door respectievelijk Rob Van den Broeck en Kris Lambert, zodat ook zij antwoord konden geven op allerhande vragen van de deelnemers. In deze dialogen werden bovendien ook demonstratiematerialen gebruikt waardoor de deelnemers een beter inzicht konden krijgen op de werking en opbouw van membranen en membraanmodules. Nadat de meeste vragen beantwoord waren, konden de deelnemers genieten van een bezoek aan de installatie ter plaatse.

De presentatie van Luc Deconinck (Adriaens) kunt u bekomen door te mailen naar info@watercircle.be.

Sfeerbeelden

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial