Database: Waterzuivering en -behandelingstechnieken

Database technieken
waterzuivering en -behandeling

De database is een tool om snel na te gaan welke waterzuiveringssystemen er bestaan en beschikbaar zijn, dit zowel voor het behandelen van effluent water van een waterzuiveringssysteem, alsook voor het behandelen van proceswater.

De database is enkel bedoeld als hulpmiddel bij het zoeken naar mogelijke technieken voor het verwijderen van bepaalde (groepen van) parameter(s) uit (afval)water. Of (een) bepaalde parameter(s) effectief en efficiënt verwijderd kan/kunnen worden met een bepaalde afvalwaterzuiveringstechniek is echter afhankelijk van de specifieke situatie. Zo dient o.a. voldaan te zijn aan de randvoorwaarden die zijn aangegeven in de technische fiches. Deze database mag niet als losstaand gegeven gehanteerd worden maar dient steeds samen met de betreffende fiches van de afvalwaterzuiveringstechniek gelezen te worden. Per geval dient steeds een technologieleverancier geraadpleegd te worden.

Hier is informatie terug te vinden over (afval)waterzuiveringstechnieken of uitvoeringsvormen. Klik op de techniek om meer informatie te verkrijgen.

Mechanische Damp Compressie (MVC)

verwijderen en in indampen/evaportor verwerken

Mechanische Damp Recompressie (MVR)

verwijderen en in indampen/evaportor verwerken

Versie

Februari 2010

Herziening augustus 2021

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial