TOC en COD meten via thermische oxidatie

IntelSensWijzer

TOC en COD meten via thermische oxidatie

Analyser op hoge temperatuur (680 °C) met katalysator

Deze analyser wordt gebruikt voor de meting van total organic carbon (TOC) of totaal organische koolstof. Bij deze meting wordt aanwezige anorganische koolstof (CO2) eerst verwijderd door een stripper. De organische koolstof aanwezig in het waterstaal wordt geoxideerd tot COin een thermische reactor op hoge temperatuur (680 °C). De gegenereerde COwordt vervolgens geleid naar een NDIR (niet-dispersief infrarood) gas analyser, via een constante stroom van een koolstof- en CO2-vrij dragergas, waar het wordt gemeten. Dit dragergas wordt geproduceerd door de analyser zelf, waardoor onafhankelijk kan worden gewerkt.

Analyser op hoge temperatuur (1200 °C) met meting van CO2

Deze analyser wordt gebruikt voor de bepaling van de TOC via de meting van total inorganic carbon (TIC) of totaal anorganische koolstof en total carbon (TC) of totale koolstof, met TOC = TC-TIC. Een additionele TIC-reactor is toegevoegd om het aanwezige TIC te bepalen. Een continue stroom van verzuurd water wordt samen met het staal geïnjecteerd. Het gegeneerde CO2 wordt gestript door een koolstof- en CO2-vrij dragergas en gemeten door een NDIR gas analyser.

Het TC-gehalte aanwezig in het waterstaal wordt geoxideerd tot CO2 in een thermische reactor op hoge temperatuur (1200°C). Het gegeneerde CO2 wordt eveneens geleid naar de NDIR gas analyser, via een constante stroom van een koolstof- en CO2-vrij dragergas, waar het gemeten wordt. Dit dragergas wordt geproduceerd door de analyser zelf, waardoor deze onafhankelijk kan werken. Optioneel, kunnen NOx-pieken gemeten worden door de installatie van een chemiluminescentie detector (CLD), dit geeft de totaal aanwezige stikstof (TN) weer.

Analyser op hoge temperatuur (1200 °C) met meting van O2

Deze analyser wordt gebruikt voor de bepaling van de chemical oxygen demand (COD) of chemische zuurstofvraag. Aanwezige anorganische koolstof (CO2) wordt eerst verwijderd door een stripper. De organische koolstof aanwezig in het waterstaal wordt geoxideerd tot CO2 in een thermische reactor op hoge temperatuur. De zuurstofconcentratie in het dragergas is de basis van de meting, een maat voor het zuurstofverbruik tijdens verbranding. Dit dragergas wordt geproduceerd door de analyser zelf, waardoor onafhankelijk kan worden gewerkt.

Een online meting van TOC en COD wordt gebruikt bij influentcontrole en nazuiveringscontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial