TOC, TN, TP meten via natte oxidatie

IntelSensWijzer

TOC, TN en TP meten via natte oxidatie

Bij deze meting wordt er in een eerste stap zuur aan het staal toegevoegd om de pH te verlagen zodat anorganische koolstof wordt omgezet in CO2 en wordt gemeten als totale anorganische koolstof. De TSAO (Two Stage Advanced Oxidation) gebruikt hydroxylradicalen die worden gegenereerd uit ozon en natriumhydroxide. Om de CO2 uit het geoxideerde monster te verwijderen, wordt de pH van het monster opnieuw verlaagd. De CO2 wordt weggeblazen en gemeten met een NDIR CO2 analyser. Het resultaat wordt weergegeven als totale organische koolstof.

Via deze techniek kunnen ook TN en TP gemeten worden. Hiervoor analyseert de fotometer de golflengtes die van toepassing zijn op nitraten. Het resultaat wordt weergegeven al TN. Voor de TP-meting wordt de geoxideerde monstervloeistof in de P-ketel gevoerd, waar de vloeistof normaal gesproken 10 minuten in zuur wordt gekookt op 100°C, waardoor polyfosfaten worden afgebroken tot orthofosfaten. Het monster ondergaat een reactie met het TP-reagens en wordt overgebracht naar de meetcel. Hier analyseert de fotometer de golflengtes die van toepassing zijn op fosfaten. Het resultaat wordt weergegeven als TP.

Een online meting van TOC, TN en TP wordt gebruikt bij influentcontrolefosforverwijderingscontrole en nazuiveringscontrole.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial